Podręcznik każdego szanującego się wynalazcy

Cokolwiek chcialbys wiedziec, a czego pewien nie jestes. Poszukaj, poszperaj, zapytaj jak nie znajdziesz.
Awatar użytkownika
Lug
Zastepca Administratora Forum
Posty: 653

Podręcznik każdego szanującego się wynalazcy

Post#1 » 21 lut 2017, 19:46

UWAGA:
System nie jest oficjalnym wyznacznikiem progów do craftowania na RH a jedynie wersją próbno-testowo-surową beta v0.0.13. Nie został ukończony ani poprawiony w stopniu, by można było z niego korzystać, dlatego każdy crafting rzeczy
ważnych powinien zostać uzgodniony z ekipą.


Wytwarzanie przedmiotów z dziedziny technologii

Poniższy opis powstał jako uproszczony (naprawdę uproszczony!) crafting proponowany przez podręcznik WOWRPG w celu przystosowania go do zasad klimatu obowiązujących na serwerze. W kilku dość prostych krokach każdy może się szybko zorientować czy nasz wymarzony wynalazek jest możliwy do wykonania na aktualnym poziomie (tinkera) i jak długo sam proces tworzenia potrwa – o ile jest możliwy! Uprzedzam, że nie obejdzie się bez kilku prostych działań matematycznych, ponieważ aby osiągnąć efekt konieczne jest wprowadzenie kilku współczynników.
Słowniczek:

FD - Function Difficutly – stopień skomplikowania pełnionej funkcji
TS – Technology Score – potęga wynalazku
TL – Techonolgical Limit – górny limit potęgi wynalazku, który można osiągnąć na danym poziomie
CS – Complex Score – stopień złożoności wynalazku
MR – Malfunction Rating – ryzyko awarii

Krok 1. Na samym początku konieczne jest określenie funkcji urządzenia, najlepiej jednej – głównej, bez zbędnego rozdrabniania się. Dzięki temu możliwe będzie wyznaczenie stopnia jej skomplikowania (FD - Function Difficutly). Wartości FD prezentują się następująco

Obrazek

Przykład: Gnom Heniek postanowił złożyć swój pierwszy rewolwer. Zanim usiadł do projektowania musiał się dobrze zastanowić nad tym jak bardzo skomplikowaną funkcją jest przeprowadzenie małego, kontrolowanego wybuchu, który wyrzuci pocisk w stronę Kazika – goblina, który zjadł mu jabłko. Niby nic wielkiego, ale żeby to nastąpiło konieczna jest współpraca licznych precyzyjnie działających elementów. Heniek stwierdza, że broń palna tego typu to przynajmniej FD = 3.

Krok 2. Po zdefiniowaniu funkcji i przypisaniu jej tym samym odpowiedniego współczynnika można zacząć się zastanawiać nad tym jak bardzo potężny będzie nasz wynalazek (TS – Technology Score). Wartości TS przedstawiono w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że ostateczny TS wynalazku to wartość najwyższa z dobranych (dokładne wyjaśnienie w kolejnym przykładzie). Warto byłoby jednak zorientować się w końcu czy nasz pomysł nie wykracza poza możliwości postaci. Czynnikiem ograniczającym jest limit technologiczny (TL – Technological Limit) obliczany według wzoru:

TL = SW tinkera lub klas pokrewnych + 1.

Obrazek

Najprościej rzecz ujmując TL to najwyższa wartość TS jaką postać może uzyskać.

Przykład: Po wielu godzinach szlifowania koncepcji rewolweru Heniek przystąpił do projektowania. Rewolwer to broń dystansowa (TS = 3) więc wypadałoby, żeby miała jakiś sensowny zasięg. Gnomowi marzył się strzał do Kazika z odległości 30 metrów (TS = 2) i to taki, po którym jego śmiertelny rywal w końcu nie wstanie – dla pewności Heniek założył, że wystarczy 3d6 obrażeń (TS = 6). Te założenia miały wystarczyć, a ostateczny TS wynalazku jest równy najwyższej wartości ( w tym przypadku odpowiada ona obrażeniom) zatem wynosi on 6. Wynalazca planujący zemstę poczuł się niepewnie gdy spojrzał na swój dyplom ukończenia Studium Wynalazczości Gnomeregan. Heniek był wynalazcą na 3 poziomie, a więc jego TL wynosi 4... a to dużo mniej niż wymaga jego rewolwer. Gnom westchnął smutno i musiał zrezygnować z zemsty przy jednym strzale – zmniejszył obrażenia do 1d6 (TS = 2) przez co całkowity TS jego wynalazku zmniejszył się do 3 (najwyższa wartość to teraz TS broni palnej, nie obrażeń) umożliwiając jego wytworzenie.

Krok 3. Określenie stopnia złożoności (CS – Complex Score) wynalazku to kolejny krok, który sprowadza się zastosowania jednego skromnego wzoru:

CS = FD + TS1+TS2+TS3+...+TSn

Przykład: Heniek zaczął się zastanawiać jak bardzo złożony będzie mechanizm, który spełni wszystkie wcześniejsze założenia. Złapał kartkę, ołówek i zaczął obliczenia (CS = 3 + 2 + 2 + 3). CS jego rewolweru wyniósł 10.

Krok 4. Ostatnim parametrem jest ryzyko awarii (MR – Malfunction Rating). Zawsze jest ono zależne od tego jak bardzo postać się przykłada do pracy i przyjmuje wartość od 1 do 5 wedle naszego uznania. Przyjęte wartości jednak duże znaczenie. Im wyższe MR tym wyższe ryzyko wystąpienia awarii przy użyciu, ale znacznie mniejszy czas wykonania. W drugą stronę jest odwrotnie – im mniejszy MR tym bezpieczniejsze urządzenie, ale czas konieczny na jego wytworzenie wydłuża się. W przypadku awarii MR oznacza wartość rzutu kostką dwudziestościenną przy którym wystąpi. Tak więc w naszych warunkach przy MR równym 1 awaria nastąpi po rzucie wynoszącym 5 lub mniej, a dla MR równego 5 – 20 lub mniej.

Przykład: Determinacja gnoma była ogromna – odwrotnie proporcjonalnie do jego wzrostu. W efekcie pracował z pełnym zaangażowaniem, by wynalazek nie zawiódł w momencie próby. Pracował nawet po nocach i niedosypiał dlatego mimo starań MR wyniosło 2 a nie 1.
Przykładowe skutki awarii:

Obrazek

Krok 5. Przyszedł czas na określenie wartości rzutu przy, przy którym podczas wytwarzania wynalazku następuje postęp. Oblicza się go na podstawie dobranych w poprzednich punktach parametrów w taki sposób, że rośnie wraz ze wzrostem FD i TS oraz maleje wraz ze wzrostem poziomu tinkera lub klasy pokrewnej.

Próg = FD*CS-SW tinkera lub klasy pokrewnej

Może zdarzyć się, że próg wyniesie ponad 100, oznacza to, że mimo spełnienia warunku TL nasza postać może wciąż mieć zbyt niski poziom. W tej sytuacji najlepiej połączyć siły z innymi wynalazcami pod skrzydłami inżyniera, wtedy za każdą osobę pracującą nad projektem próg spada o sumę poziomów pomocników w klasach tinkera i pochodnych, ale w ten sposób nie może spaść poniżej połowy początkowego progu. Bonus od pracowników nie może być mniejszy niż -1(więc gdy pomocnikiem jest np. commoner 15 to podając klucze zmniejsza próg o 1). Innym wyjściem z tej sytuacji jest podzielenie progu przez 2, 3 lub 4 w zależności, która z tych liczb pozwoli na obniżenie progu poniżej 90. Haczyk jednak jest taki, że wtedy czas wytwarzania powiększamy odpowiednio 2, 3 lub 4-krotnie. Możliwy jest też próg ujemny, wtedy każdy rzut nie mniejszy od crit faila pozwala na postępy, ponieważ występuje w sytuacji w której doświadczenie postaci jest bardzo duże w odniesieniu do rozpatrywanego wynalazku, ale rzut z zakresu 1-5 jest równoznaczny z brakiem postępu.

Przykład: Rewolwer Henia wymaga rzutów równych lub wyższych od 3*10-3 = 27.

Krok 6. Ostatnie czego potrzeba nam do wynalazczego szczęścia to znajomość czasu trwania wytwarzania urządzenia. Wytwarzanie polega na wykonaniu rzutu raz w tygodniu. Jeśli rzut jest równy bądź wyższy od progu wyznaczonego we wcześniejszym punkcie następuje postęp, a czas konieczny na wytworzenie spada o 1 dzień. Normalnie czas liczy się w tygodniach, a tinker od 3go poziomu ma możliwość rzucania raz na dzień przez 5 dni w tygodniu zamiast raz na tydzień, ale MR wzrasta o +1 przy każdym takim rzucie. Zmienione w ten sposób MR nie jest uwzględniane w obliczeniach czasu, a każdy dzień liczy się jak jeden tydzień. U nas ta umiejętność pozwoli na zwiększenie ilości dziennych rzutów do 5, ale z takim samym skutkiem dla MR. Czas (liczony w dniach zaokrąglonych w górę) potrzebny do wytworzenia to:

Czas = (Próg + TS)*1,5/(SW+MR^2)

(to 1,5 we wzorze może być zmienione na 1 lub 2 w zależności od tego czy GM uzna próg za zbyt wysoki lub zbyt niski)

Przykład: Mściwy gnom zrobił przerwę na kawę i w drodze do kuchni w pamięci, na szybko oszacował czas potrzebny na wykonanie rewolweru wyniósł ((33 + 4)*2)/((3+2^2))=6,21 = 7 dni. Teraz Heniek jako wynalazca 3go poziomu ma dwie możliwości. Wytwarzać broń spokojnie zgodnie z poprzednimi założeniami przez 8 dni, by MR pozostało niezmienne lub przyspieszyć proces i dokonać zemsty szybciej licząc się jednocześnie ze zwiększoną szansą na awarię.

Przykład: W pierwszym przypadku Heniek musiał rzucać 8 razy - czas wytwarzania wydłużył się o jeden dzień, ponieważ jego rzuty wynosiły 45, 50, 82, 15, 73, 35, 33 i 66. Przez pierwsze trzy dni czynił postępy, w czwartym niestety musiał być już zmęczony i nie ruszył z miejsca. Dopiero po kolejnych czterech dniach udało mu się zastrzelić Kazika.
W drugim przypadku Heniek ukończył rewolwer w 3 dni z czego w trzecim dniu skorzystał z umiejętności tinkera i rzucił 5 razy – jego rzuty wyniosły 42, 44, 92, 34, 82, 92, 56. Przy każdym rzucie w ostatnim dniu MR wzrastało o +1 (stało by się tak nawet gdyby któryś rzut w ostatnim dniu był poniżej progu) przez co w dniu zemsty rewolwer był obarczony MR bazowym 2 i dodatkowym +4 za użycie zdolności wynalazcy. Przy strzale do Kazika Heniek wyrzucił 29 (a więc poniżej progu awarii równego (2+4)*5 = 30). Rewolwer zaciął się, a Kazik uciekając ukradł mu kolejne jabłko śmiejąc się bestialsko.

Podsumowanie

Stosując powyższe metody można się fajnie bawić z parametrami urządzeń tak, by były one wykonalne na aktualnym poziomie, który posiada nasza postać. Temat powstał ze względu na to, że często dostawałem pytania odnośnie tego jaki próg powinien być przy takim craftingu, ile tworzenie takiego i takiego itemka może trwać. Oddaje wam w ręce narzędzie, które umożliwi wam ustalenie wszystkiego we własnym zakresie i dokładne dopasowanie wynalazku do swoich potrzeb.

Suchary organizacyjne

W razie wszelkich wątpliwości śmiało zgłaszajcie się do GMów po radę – co sądzą np. o przyjętym FD. Zwłaszcza, że klasa taka jak Tinker i jego prestiżówki, które pozwalają na rozwój umiejętności technologicznych zdobywają doświadczenie (KOX SW!!1) właśnie przy tworzeniu wynalazków. Będzie to zatem urozmaicenie zarówno klimatów jak i rozwoju postaci. Pamiętajcie jednak jednocześnie o tym, że np. sapper nigdy nie dorówna steam warriorowi w pewnych dziedzinach i odwrotnie. Ważne jest odpowiednie dobranie wytwarzanych przedmiotów do specjalizacji klasy prestiżowej. W związku z tym, aby przedmioty przez was wytworzone były uznawane na eventach i przy update'ach sw musimy o nich wiedzieć dlatego potrzebujemy informacji zwrotnej z wytworzonych przedmiotów w postaci krótkiej karty wynalazku przesłanej na PM któremuś gmowi przez wytwórce (jeśli odbywało się to bez obecności gma to screeny rolli przekraczających próg tez są mile widziane). Poniżej podaję wam przykładową kartę Rewolweru Heńka.

Właściciel: Heńek
Nazwa przedmiotu (nie musi być obowiązująca w klimacie): Rewolwer Heńka
SW wytwórcy w momencie rozpoczęcia wytwarzania: Heńek gnom mężczyzna tinker 3 sw 3
Rodzaj przedmiotu: Rewolwer
Współczynniki:
FD - 3
TS - 4
CS - 10
MR - 2
Próg - 27
Czas - 7 dni
Parametry: broń palna (3), obrażenia 2d6 (4), zasięg 30 m (2)
Materiał(y): Stal
Krótki opis wyglądu (opcjonalnie, jak wam się podoba): Krótki rewolwer ze stali w zestawie ze skórzaną kaburą mocowaną do pasa lub na obroże psa.
Fizley Flametail - Gnom mag, Arcymag Kirin Tor
Nitius Redhawk - Czlowiek wojownik, weteran z Northrend
Valanis Glavier Haunder - Worgen, lowca glów
Northalar Nemudorei - Nocny elf, zwiadowca
Dr. Vezz - Goblinski doktor nauk medycznych, psychologicznych i torturologii stosowanej
Ithael Eirtahl Alean'arnith - Krwawy elf, soulknife, najemnik

Awatar użytkownika
Lug
Zastepca Administratora Forum
Posty: 653

Re: Podręcznik każdego szanującego się wynalazcy

Post#2 » 30 kwie 2017, 12:58

Dodatki, ulepszenia i naprawy

1. Dodatki to urządzenia niezależne, które wzbogacają w jakiś sposób istniejący już wynalazek. Może to być zarówno podświetlany zegar w tosterze, który pozwoli na regulacje czasu opiekania, broń dla zbroi parowej, czy latarka wbudowana do gogli. Urządzenia te nie wpływają na zmianę obecnych parametrów istniejącego wynalazku, ale zwiększają jego funkcjonalność. Proces ich wytwarzania wygląda tak jakby tworzony był nowy wynalazek (ma osobne TS, CS, MR, FD, próg i czas wykonania). Dzięki temu jeśli urządzenie główne ulegnie awarii to dodatki wciąż mogą działać (i odwrotnie). Po jego stworzeniu należy przerzucić próg o jeden raz więcej jako test na montaż dodatku do podstawowego wynalazku.

2. Ulepszenia to modyfikowanie parametrów istniejącego urządzenia. Przykładowo mogą to być: zwiększenie obrażeń broni, przekształcenie go w technomagiczny wynalazek, zwiększenie prędkości ruchu, zwiększenie bonusu do siły itd. Wytworzenie tych ulepszeń wymaga rozpisania od nowa urządzenia uwzględniającego ulepszenia, ale bez obliczania progu i czasu (o czasie za chwilę). W wyniku czego otrzymamy parametry dla lepszego urządzenia gdybyśmy tworzyli je od podstaw, ale przecież tak nie jest, bo mamy jakąś bazę. Jako, że FD nie może ulec zmianie, bo nie zmieniamy funkcji, a jedynie usprawniamy spełnianie istniejącej wzór na próg dla ulepszenia wynosi:

Próg na ulepszenie = FD*(CS ulepszonego – CS przed ulepszeniem)*3 – aktualne SW

Czas trwania ulepszenia obliczany jest bez zmian, ale zamiast progu wytworzenia uwzględnia się próg ulepszenia. Jedno urządzenie można ulepszyć raz na miesiąc, a podczas ulepszania nie może być używane.

Przykład:
Rok po incydencie z Kazikiem Heniek postanowił ulepszyć swój rewolwer. Był już wynalazcą poziomu 5 więc mógł zwiększyć obrażenia rewolweru o dodatkowe 2d6 zwiększając tym samym jego CS i TS. Pierwotnie CS broni wynosiło 10. Ulepszenie zwiększyło tą wartość do 14. Gnom przystąpił do obliczeń: próg ulepszenia = 3*(14-10)*3 – 5 = 31. Jako, że TS po ulepszeniu uległo zmianie (wzrosło do 6) to przy obliczaniu czasu bierze pod uwagę wartość już ulepszoną (większą). Czas = (7+6)*1,5/(2^2+5) = 7. Aby wykonać to ulepszenie należy w siedem dowolnych dni rzucić ponad 31. Pestka.

Naprawy uszkodzonych sprzętów odbywają się na takiej samej zasadzie jak ich wytwarzanie, ale tutaj nie trzeba już aż tlye liczyć. Kiedy wynalazek ulegnie awarii, którą można usunąć (o jej "usuwalności" decyduje GM), a jest to coś poważniejsze niż zacięcie czy wypięcie się kabelka, należy przerzucić próg przez kilka dni.

Próg = (FD/MR)*15 - SW
Czas naprawy = TS naprawianego wynalazku,

ale nie dłużej niż 7 dni. Oczywiście jeśli próg nie zostanie przerzucony to czas się wydłuża.
Fizley Flametail - Gnom mag, Arcymag Kirin Tor
Nitius Redhawk - Czlowiek wojownik, weteran z Northrend
Valanis Glavier Haunder - Worgen, lowca glów
Northalar Nemudorei - Nocny elf, zwiadowca
Dr. Vezz - Goblinski doktor nauk medycznych, psychologicznych i torturologii stosowanej
Ithael Eirtahl Alean'arnith - Krwawy elf, soulknife, najemnik

Awatar użytkownika
Lug
Zastepca Administratora Forum
Posty: 653

Re: Podręcznik każdego szanującego się wynalazcy

Post#3 » 30 kwie 2017, 13:14

Technomagiczne wynalazki

Urządzenia technomagiczne wytwarzane są w taki sam sposób jak urządzenia zwyczajne, ale obowiązuje kilka dodatkowych zasad.

1. Urządzenie może używać/imitować zaklęcia dostępne dla twórcy (twórca musi umieć rzucić dane zaklęcie)

2. W przypadku wynalazków technomagicznych przy obliczeniach w miejsce sw oprócz poziomów tinkera (i pochodnych w tym technomaga) uwzględnia się także poziomy postaci w klasach magicznych bazujących na arkanie. (Np. Grześ Mag 5, Tinker 10, Technomag 5 do swoich obliczeń nie uwzględnia 15 tylko 20 sw). Wynalazki technomagiczne mogą być tworzone przez postać, która ma przynajmniej 1 poziom technomaga lub minimum 5 poziomów tinkera i 5 poziomów klasy czarującej bazującej na arkanie.

3. FD wynalazku technomagicznego określa się na dwa sposoby – tak jak w przypadku zwykłych wynalazków i jako najwyższy poziom rzucanego/imitowanego zaklęcia dzielony przez 2

FD = najwyższy poziom zaklęcia/2 (zaokrąglone w górę)

Przykład: Grześ chce stworzyć pistolet strzelający zaklęciem poziomu 3 - pociskiem błyskawic. Jego FD będzie wynosiło więc 3 ze względu na to, że jest to broń palna lub 3/2 = 1,5 (po zaokrągleniu 2) ze względu na poziom zaklęcia. Grześ wie, że FD wynosi 3 (bo 3>2).

4. Wynalazki technomagiczne mają ograniczoną ilość możliwych do wykorzystania ładunków zaklęć w ciągu dnia (później następuje ładowanie itd.). Z tego względu dla każdego zaklęcia podnosi się CS TS odpowiadającego poziomowi zaklęcia i ilości ładunków:

Dodatkowe TS = poziom zaklęcia + ilość jego ładunków

Przykład: Rewolwer Grzesia ma bierzący rozkład TS: jest to broń palna (TS = 3) o zasięgu 15 m (TS = 2) i używa zaklęcia na poziomie 3 o 6 ładunkach (TS = 3+6 = 9). Można tutaj pominąć TS odpowiadający za obrażenia bo wynikają z zaklęcia. Dlatego TS przyjmowany przy dalszych obliczeniach to 9, a CS = 4+3+2+9 = 18.

Powyższe zasady nie dotyczą urządzenia, na którym Technomag użył swojej umiejętności: ArciTech Connection / Więź z Technologicznym Wynalazkiem, która okresowo sprawia, że za pośrednictwem urządzenia rzucane jest zaklęcie. Na przykład przez jakiś czas zwykły rewolwer strzela lodowym pociskiem tylko w rękach technomaga.
Fizley Flametail - Gnom mag, Arcymag Kirin Tor
Nitius Redhawk - Czlowiek wojownik, weteran z Northrend
Valanis Glavier Haunder - Worgen, lowca glów
Northalar Nemudorei - Nocny elf, zwiadowca
Dr. Vezz - Goblinski doktor nauk medycznych, psychologicznych i torturologii stosowanej
Ithael Eirtahl Alean'arnith - Krwawy elf, soulknife, najemnik

Awatar użytkownika
Lug
Zastepca Administratora Forum
Posty: 653

Re: Podręcznik każdego szanującego się wynalazcy

Post#4 » 30 kwie 2017, 13:19

Kilka zmian!

Rzucanie raz na tydzień jest nudne, a progi w przypadku bardziej wymagających wynalazków wychodziły zbyt duże w pierwszym poście dokonano kilka zmian:

1. Zmiana wzoru na próg
2. Zmiana wzoru na czas. Został on wydłużony, ale bez obaw (punkt 3 rozwieje wątpliwości)
3. Zmiana okresu rzutowego z jednego tygodnia na jeden dzień. Rzucać można codziennie. Przerwa w rzutach nie oznacza cofnięcia się postępów.
4. Dodano w końcu opis uwzględniania zaklęć przy tworzeniu urządzeń
5. Dodano opis postępowania w przypadku tworzenia dodatków do urządzeń, ulepszania i napraw urządzeń.
6. Od teraz możliwa jest jeszcze jedna metoda zmiany wielkości progu (oprócz wspólnej pracy) w przypadku gdy przekracza wartość 90. W takim przypadku można podzielić go przez 2 (jeśli próg jest wciąż za duży można wyjściową wartość dzielić przez 3 lub 4 jeśli 3 to wciąż za mało), ale wtedy próg zwiększamy mnożąc przez ten sam współczynnik.

Przykład:Jeśli próg wyniósł 200 to możemy go zmniejszyć – dzieląc przez 2. Jednak 100 to wciąż więcej niż 90 więc próbujemy dzielenia przez 3. Próg wynosi 67, ale pierwotny czas wynoszący 6 dni zwiększamy 3-krotnie, do 18 dni.

Zdaję sobie sprawę, że może to przerażać, ale to na prawdę proste i przyjemne jak się ktoś z tym zapozna i sam spróbuje z tym powalczyć. Jeśli jednak ktoś nie czuje się na siłach to piszcie do mnie śmiało i raz dwa wam pomogę dobrać parametry wynalazku i wyliczę wszystko czego wam potrzeba.
Fizley Flametail - Gnom mag, Arcymag Kirin Tor
Nitius Redhawk - Czlowiek wojownik, weteran z Northrend
Valanis Glavier Haunder - Worgen, lowca glów
Northalar Nemudorei - Nocny elf, zwiadowca
Dr. Vezz - Goblinski doktor nauk medycznych, psychologicznych i torturologii stosowanej
Ithael Eirtahl Alean'arnith - Krwawy elf, soulknife, najemnik

Awatar użytkownika
Swain
Posty: 148

Re: Podręcznik każdego szanującego się wynalazcy

Post#5 » 19 lip 2018, 2:07

Dla osób które chciałyby się nadal bawić z tworzeniem wynalazków, napisałem mini-kalkulator, który umożliwia łatwe przeliczanie i modyfikację parametrów projektowanego urządzenia online. Wyrzucający gotowy do skopiowania tekst, któremu brakuje wyłącznie części opisowej waszego cudeńka.

https://repl.it/@MaciejGuaz/WowRHCraftTechnologyDevice

Wystarczy kliknąć na górze przycisk 'run'. A później podążać za komunikatami w oknie po prawej stronie.
W tym mini programiku zostało zawarte tworzenie przedmiotów technologicznych wraz z późniejszymi modyfikacjami.

Jakby ktoś z tego korzystał i miałby jakieś pomysły, to piszcie śmiało sugestie na discordzie (Guaz) lub PW :).

Wróć do „Pozostale”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

Zaloguj się  •  Zarejestruj się